FORGOT YOUR DETAILS?

مشاوره

ما یعنی گروه آموزشیِ رایمون با یدی طولا در زمینه‌ی مشاوره و برنامه ریزی، معتقد هستیم که مشاوره به عنوان نوک پیکانِ مسیر موفقیت، عنصری حیاتی در کنار تلاش و پشتکار است. چراکه درحال حاضر دانش آموزان با دریایی از کتاب‌های کمک آموزشی، موسسه ها، روش های مطالعه و تست، نکات برنامه ریزی و غیره احاطه شده‌اند. از طرفی فرصت چندانی هم برای سعی و خطا کردن همه‌ی مسیرها وجود ندارد، حال اینکه نسخه‌ی موفقیت نیز برای هرکسی متفاوت است. با این اوصاف، تیمی باتجربه و مجرب، لازمه‌ی بهینه کردنِ زمان و انرژی برای رسیدن به قله است. توضیحات و صحبت‌های ارزشمند مهندس غنی‌زاده مشاور ارشد مجموعه را برای درک بهتر روش‌های ما دنبال کنید.

تدریس

TOP